Konsultationen är viktig


Written on 07/06/2011 – 08:02 | by

Alla ingrepp eller form av medicinering mot ett problem måste föregås av en konsultation. Det går inte att hasta vidare och spara in denna kostnad eller tid. Tar vi ett exempel med en medicin mot håravfall och prastatacancer, Propecia eller finasterid, måste denna tas exakt såsom läkare föreskriver. Det bör inte tas i höga doser under längre perioder än rekommenderat. Instruktionerna på bipacksedeln bör följas strikt.

För att läkaren skall kunna förstå dom problem man har är en utförlig träff med patienten viktig. Det kan finnas andra indikationer eller kontra indikationer som man bör ta hänsyn till. Att kontakta läkare rekommenderas starkt. Tabletterna bör lagras i rumstemperatur och inte utsättas för värme, ljus eller fukt. Stäng behållaren ordentligt efter användning.

   1. No Responses to “Konsultationen är viktig”