Propecia mot håravfall


Written on 07/06/2011 – 07:41 | by

Propecia måste tas exakt såsom läkare föreskriver för att få ut det mesta av medicinen men också av säkerhets skäl. Det bör inte tas i höga doser under längre perioder än rekommenderat för att undvika biverkningar. Instruktionerna på bipacksedeln bör följas strikt och utan undantag om man har ett uttalat håravfall. Svälj tabletten med ett helt glas vatten. Det är av stor vikt att använda läkemedlet regelbundet för att uppnå effekt. Man kan få ta dessa tabletter dagligen i tre till sex månader för att se resultat. Propecia fungerar väl på lång sikt om det tas regelbundet. Om läkemedlet inte fungerat efter tolv månaders behandling så är ytterligare behandling troligen inte användbart. I 20 procent av fallen kommer medicinen inte att ha någon positiv effekt, ej heller någon negativ så det är ofarligt att prova. I sådana fall kommer patienten antagligen att tappa det hår som vuxit till sig under behandlingen under en tolvmånaders period. Tabletterna bör lagras i rumstemperatur och inte utsättas för värme, ljus eller fukt. Stäng behållaren ordentligt efter användning. Att kontakta läkare rekommenderas starkt.

   1. No Responses to “Propecia mot håravfall”